Controleer eenvoudig de geldigheid van een BTW-nummer en ontvang gratis een handige PDF met de bevestiging van de BTW-identificatienummercontrole

Controleer een EU BTW-nummer

Het is van belang om regelmatig de geldigheid van het BTW-nummer van uw klant te controleren. Doe dit telkens voorafgaand aan toepassing van het 0%-tarief bij export van goederen naar EU-landen, of bij het verleggen van de btw bij diensten aan afnemers in andere EU-landen. U kunt een BTW-identificatienummercontrole uitvoeren via de EU-internetsite.

Bij het uitvoeren van een controle dient u uw eigen BTW-nummer in te voeren. Op basis hiervan wordt een Consultatienummer getoond op de bevestiging van de uitgevoerde btw-identificatienummercontrole. De Belastingdienst raadt u aan deze bevestiging af te drukken en/of op te slaan in uw computer. U kunt hiermee later aantonen dat uw klant ten tijde van de transactie inderdaad ondernemer was.

*) zie ook BTW-identificatienummers controleren op de site van de Belastingdienst

Valdit VAT Check voert namens u de controle uit op het Europa VAT VIES systeem. Na het uitvoeren van de controle ontvangt u per e-mail een gratis PDF met een bevestiging van de resultaten:

U voert het te controleren BTW-nummer in

Wij starten met een snelle check op het EU VAT VIES systeem

en tonen direct het resultaat

U geeft uw e-mailadres en het BTW-nummer van uw bedrijf op

Wij voeren namens u een BTW-identificatienummer-controle uit

en sturen u een PDF met de bevestiging van de BTW-nummercontrole.

Dit is een gratis data-validatieservice die u wordt aangeboden door Valdit. U mag deze service zo vaak als nodig gebruiken, zolang dit is gericht op de toepassing van het 0%-tarief bij export goederen naar EU-landen of het verleggen van de btw bij diensten aan afnemers in andere EU-landen.
Deze service wordt aangeboden ter introductie van de Valdit VAT Alert service (binnenkort beschikbaar). Valdit VAT Alert voert voor u automatisch de vereiste BTW-identificatienummercontrole uit op het EU VAT VIES system en slaat de vereiste bewijsstukken voor u op.
Wij hebben uw BTW-nummer nodig om namens u een controle uit te kunnen voeren. We registreren uw BTW-nummer en het e-mailadres dat u opgeeft, indien u aangeeft dat u de gratis PDF met bevesting van de BTW-identificatienummercontrole wilt ontvangen. We zullen u een notificatie sturen op het moment dat de Valdit VAT Alert service beschikbaar komt.
Het EU VAT Information Exchange System (VIES) systeem is een systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie van de Europese Unie. VAT VIES is de enige officiële bron voor informatie over BTW-identificatienummers van bedrijven uit alle lidstaten van de Europese Unie. U dient daarom altijd van gegevens afkomstig uit deze database gebruik te maken. Valdit VAT Checks worden altijd direct op het VAT VIES systeem uitgevoerd. Wij raadplegen, namens u, dus uitsluitend de officiële bron.
Bij controle door de Belastingdienst kan blijken dat het BTW-nummer van een buitenlandse afnemer ongeldig is. U riskeert in zo’n geval naheffingsaanslag. U moet dan alsnog BTW betalen over de goederen of diensten die u zonder BTW heeft geleverd. De belastingdienst kan ook boetes opleggen. U kunt dit voorkomen door aan te tonen dat u, voorafgaand aan de levering, het BTW-identificatienummer van uw klant heeft gecontroleerd. Daarvoor gebruikt u een afschrift van de bevestiging van de uitgevoerde controle. U ontvangt zo'n afschrift als handig PDF bestand bij het uitvoeren van de controle via Valdit VAT Check.
Het EU VAT VIES systeem bevat uitsluitend actuele gegevens. Het is daarom niet mogelijk om met terugwerkende kracht een BTW-nummer controle uit te voeren. U kunt beter voorafgaand aan de facturering al verifiëren of uw afnemer daadwerkelijk BTW plichtig is. Zo kunt U voorkomen dat u pas bij de BTW aangifte ontdekt dat uw afnemer geen geldig BTW nummer heeft verstrekt. In zo’n geval zult u uw facturen moeten corrigeren om alsnog BTW in rekening te brengen. In het ergste geval zult u zelf de BTW moeten betalen. Tijdige controle kan dus veel rompslomp en kosten voorkomen.
U kunt controles uitvoeren van BTW-nummers uit alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Dit zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. Daarnaast kunt u Noord-Ierse BTW nummers (startend met IX) controleren.
Als gevolg van Brexit wordt de validatie van btw-nummers beginnend met 'GB' niet langer ondersteund door Valdit. Ook kunnen klanten die een 'GB'-nummer gebruiken, momenteel geen nieuwe bestellingen plaatsen. We zijn echter in staat om de BTW- en EORO 'XI'-nummers in Noord-Ierland te valideren. We werken aan een oplossing om opnieuw ondersteuning voor 'GB'-nummers toe te voegen.